Swyddfa-Conwy.

Lanyon Bowdler Cyfreithwyr; Ein Pobl, Eich Tim.

  • 1 & 2 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road
    Conwy
    LL32 8UB
  • 01492 557070
  • info@lblaw.co.uk
  • 01492 562653
Why Lanyon Bowdler?

Cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru

 .

Dull proffesiynol a gwybodus

 

Cwmni cyfreithiol sydd wedi ennill sawl gwobr

 

Cyfreithwyr arbenigol blaenllaw yn yr ystod lawn o wasanaethaus

 

Arbenigwyr mewn penderfyniadau llys a thu allan i’r llys

 

Y cyngor cyfreithiol gorau

Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch chi’n bersonol, neu ar eich teulu neu eich busnes, cysylltwch â’n cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru.

Mae ein swyddfa yng Nghonwy drws nesaf i Gastell Conwy. Mae cyfarwyddiadau manwl a gwybodaeth am fannau parcio ar gael yma.

Rydym ni’n gwmni sy’n cynnig gwasanaeth llawn, a detholiad mawr o wasanaethau cyfreithiol o gyngor corfforaethol a masnachol ar gyfer busnesau, i gyfraith teulu a chyfraith cyflogaeth ar gyfer unigolion.

Rydym yn gallu rhoi cyngor hefyd am gyfraith amaethyddol i denantiaid a thirfeddianwyr ffermydd a busnesau bwyd-amaeth. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i anghydfodau, partneriaethau amaethyddol, cyfraith fasnachol mewn materion amaethyddol a materion amgylcheddol neu reoleiddiol.

Mae ein tîm amaethyddol wedi cael eu cydnabod fel arbenigwyr yn ardal gogledd Cymru a ledled y Deyrnas Unedig.

Cysylltwch â swyddfa Conwy ar 01492 557070 os ydych chi am siarad â chyfreithiwr am fater cyfreithiol.

Mae gennym swyddfeydd eraill yn yr Amwythig, Bromyard, Henffordd, Llwydlo, Croesoswallt a Telford, a gallwn weithredu’n ddidrafferth ar ran unigolion a busnesau yn y trefi a’r ardaloedd gwledig cyfagos, gan gynnwys Powys, canolbarth a gogledd Cymru.

Ein Pobl, Eich Tim.

Show More
Testimonials

What our clients say.

Since dealing with Lanyon Bowdler they have been diligent, efficient and at all times very helpful along with being structured in dealing with matters, fees and clarity on all levels. Thank you.

Michael
via ReviewSolicitors

I was clearly informed of progress step by step. The service you provided was very good.

Peter Weston
Shrewsbury

All work carried out effectively and efficiently.

Hubert Jones
via ReviewSolicitors

An excellent service with solicitors that you can talk to and who give you a clear understanding of all necessary legal implications and interpretations.

Eric
via ReviewSolicitors

From start to finish we had excellent service. Friendly, approachable and professional.

Carl Gittins
via ReviewSolicitors

Very clear, concise advice and guidance, easy to understand.

Ian Jamieson
Telford

Good service provided throughout with clear communication throughout with all options explored.

Lee

I can thoroughly recommend the highly professional and supportive service received over the last few months.

Heather
via ReviewSolicitors

Responsive, supportive, approachable, clear and empathetic.

Lisa Thacker

Professional and prompt communication. Supportive and client focused.

Lisa Thacker
Jennifer M Whittall Ltd

Whenever I have had need to contact Lanyon Bowdler I have always received a fast, concise and friendly response.

Lee Mortimer
UK Case Management

Definitely would use Lanyon Bowdler again if I need the use of a solicitor.

Mark Bowkett
via ReviewSolicitors

Smooth and efficient service from very professional firm.

Tim
via ReviewSolicitors

We were particularly impressed with the quality of work, the speed and excellent communication.

Allenby Douglas Ltd
Oswestry

Very friendly and approachable. Very good advice

Ivor Brown
via ReviewSolicitors

Great Service; Lanyon Bowdler were excellent from the outset. Straightforward and easy process. I just sat back and waited.

Paul Rowe
via ReviewSolicitors

Everything has been professional, efficient and courteous throughout and we are very pleased, both with the service and with the eventual outcome of our case. Everything was first class and exceeded our expectations. Thank you again for providing such splendid service. It is really appreciated.

Mr N J & Dr S J Browne
Llanfyllin
Get in touch

Contact our solicitors in Swyddfa-Conwy.

"*" indicates required fields

TOS*
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pam dewis Cyfreithwyr Lanyon Bowdler yng Nghonwy?

Gyda’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol o gyfreithwyr yng Nghonwy, rydym yn gallu helpu cleientiaid o ogledd a chanolbarth Cymru yn ogystal â’r Gororau. Rydym yn gwmni cyfraith sy’n cynnig gwasanaeth llawn, ac mae gennym gyfreithwyr profiadol sy’n gallu rhoi cyngor cyfreithiol arbenigol i chi a /neu eich cynrychioli, ni waeth beth yw eich amgylchiadau.

Rydym yn uchel ein parch ymysg eraill yn y diwydiant cyfraith, ac rydym yn ymfalchïo yn ein hanes o gael y canlyniad gorau posib i gleientiaid. A ninnau’n gwmni lleol o gyfreithwyr, rydym yn deall economeg, demograffeg a chefndir diwylliannol gogledd Cymru. Felly, rydym yn gwerthfawrogi sut mae mân newidiadau yn yr amgylchedd lleol yn gallu effeithio ar deuluoedd a diwydiannau a busnesau gwledig.

Mae gan ein cyfreithwyr enw da am roi croeso a gwasanaeth proffesiynol i bob un o’n cleientiaid. Rydym yn credu mewn cefnogi ein cymuned, ac rydym yn cymryd rhan ragweithiol gydag elusennau a digwyddiadau codi arian lleol. Hefyd, rydym yn cyfrannu at y gymuned drwy gynnal digwyddiadau a seminarau yn agos at ein swyddfeydd.

Ein Pobl, Eich Tim.

Show More
Our people

Our People in Swyddfa-Conwy.

Mae gennym lawer of unigolion allweddol yn y cwmni sydd yn siarad Cymraeg i gyd yn chwarae eu rhan i sicrhau bod y pethau sy’n bwysig i chi yn gweithio.

 

Edward Nutting
Edward Nutting
Partner
Agriculture | Commercial Property | Renewables | Leisure & Tourism
Jon Moriarty
Jon Moriarty
Partner
Family Law
Laura Weir
Laura Weir
Partner
Medical Negligence
Mia Williams
Mia Williams
Trainee Solicitor
Family Law
Katie Baker
Katie Baker
Associate Solicitor
Commercial Dispute Resolution | Disputes & Court Claims
Sioned Williams
Sioned Williams
Solicitor
Wills & Probate | Lasting Powers of Attorney | Estate Planning

Looking for a specific member of staff?
Knowledge

Latest knowledge.

Blog

Promising Developments in Prostate Cancer Care

Prostate cancer is the most common cancer in men, with more than 52,000 men being diagnosed annually. This equates ...
Rebecca Asquith • 13 Jun 2024
Blog

“Bionic MP” Raises Sepsis Awareness

The inspirational story of MP Craig Mackinlay reminds us to be aware of the risks and dangers of sepsis, and how de...
Georgia Bennett • 11 Jun 2024
Podcast icon Podcast

Finding the Right Rehabilitation for you – Anthony Jackson from Healthsec Rehab

This facility caters for people with all types of disability with a team offering well-being and bespoke therapies....
Published • 10 Jun 2024
Blog

Executors to a Will – Duties Explained

Executors are persons appointed to deal with the administration of an estate when you pass away having made a will....
Hollie Daniels • 03 Jun 2024
Podcast icon Podcast

How our Personal Injury Lawyers look after you – Debbie Humphries and Karen Clarke

We talk about the process when you contact Lanyon Bowdler for the first time with a potential injury claim, explaining h...
Published • 03 Jun 2024
Blog

The Clinical Negligence Stigma

As a claimant clinical negligence solicitor who solely represents people who have been injured as a result of medic...
Natasha Gibbons • 30 May 2024
Blog

Inflationary Increases to Personal Injury Compensation: Judicial College Guidelines Update

In claims for personal injury, an injured person is entitled to recover compensation for not only their financial l...
Alexander Spanner • 29 May 2024
Podcast icon Podcast

Estates and Farming Disputes – Edward Rees and Claire Vale

We discuss the various types of farming disputes affecting the estates of farmers, sharing a few scenarios, including on...
Published • 28 May 2024
Blog

Farmers and Landowners Should be Aware of Landmark Natural England Legal Ruling

A recent court case in which Natural England was found to have insufficient power to threaten a farmer with jail is...
Stewart Smith • 21 May 2024
Podcast icon Podcast

Parental Responsibility in Family Law – Laura Jones and Staci Robinson

Laura and Staci discuss parental responsibility, a law surrounding the raising of children. ...
Published • 20 May 2024
Blog

My Work Experience 25 – 28 March 2024 by Abigail Mortimer

Thanks to Lanyon Bowdler and their amazing support, I got a taste of what it was like to work in four different dep...
Lucy Speed • 16 May 2024
Podcast icon Podcast

An Insight into the Charity Connect for Life with Special Guest Alison Humphreys

Kate speaks with Alison from Connect for Life, she explains that the Oswestry based charity supports anyone with memory ...
Published • 14 May 2024
Accreditations

Our awards and accolades.