Swyddfa-Conwy.

Lanyon Bowdler Cyfreithwyr; Ein Pobl, Eich Tim.

  • 1 & 2 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road
    Conwy
    LL32 8UB
  • 01492 557070
  • info@lblaw.co.uk
  • 01492 562653
Why Lanyon Bowdler?

Cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru

 .

Dull proffesiynol a gwybodus

 

Cwmni cyfreithiol sydd wedi ennill sawl gwobr

 

Cyfreithwyr arbenigol blaenllaw yn yr ystod lawn o wasanaethaus

 

Arbenigwyr mewn penderfyniadau llys a thu allan i’r llys

 

Y cyngor cyfreithiol gorau

Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch chi’n bersonol, neu ar eich teulu neu eich busnes, cysylltwch â’n cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru.

Mae ein swyddfa yng Nghonwy drws nesaf i Gastell Conwy. Mae cyfarwyddiadau manwl a gwybodaeth am fannau parcio ar gael yma.

Rydym ni’n gwmni sy’n cynnig gwasanaeth llawn, a detholiad mawr o wasanaethau cyfreithiol o gyngor corfforaethol a masnachol ar gyfer busnesau, i gyfraith teulu a chyfraith cyflogaeth ar gyfer unigolion.

Rydym yn gallu rhoi cyngor hefyd am gyfraith amaethyddol i denantiaid a thirfeddianwyr ffermydd a busnesau bwyd-amaeth. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i anghydfodau, partneriaethau amaethyddol, cyfraith fasnachol mewn materion amaethyddol a materion amgylcheddol neu reoleiddiol.

Mae ein tîm amaethyddol wedi cael eu cydnabod fel arbenigwyr yn ardal gogledd Cymru a ledled y Deyrnas Unedig.

Cysylltwch â swyddfa Conwy ar 01492 557070 os ydych chi am siarad â chyfreithiwr am fater cyfreithiol.

Mae gennym swyddfeydd eraill yn yr Amwythig, Bromyard, Henffordd, Llwydlo, Croesoswallt a Telford, a gallwn weithredu’n ddidrafferth ar ran unigolion a busnesau yn y trefi a’r ardaloedd gwledig cyfagos, gan gynnwys Powys, canolbarth a gogledd Cymru.

Ein Pobl, Eich Tim.

Show More
Testimonials

What our clients say.

Since dealing with Lanyon Bowdler they have been diligent, efficient and at all times very helpful along with being structured in dealing with matters, fees and clarity on all levels. Thank you.

Michael
via ReviewSolicitors

I was clearly informed of progress step by step. The service you provided was very good.

Peter Weston
Shrewsbury

All work carried out effectively and efficiently.

Hubert Jones
via ReviewSolicitors

An excellent service with solicitors that you can talk to and who give you a clear understanding of all necessary legal implications and interpretations.

Eric
via ReviewSolicitors

From start to finish we had excellent service. Friendly, approachable and professional.

Carl Gittins
via ReviewSolicitors

Very clear, concise advice and guidance, easy to understand.

Ian Jamieson
Telford

Good service provided throughout with clear communication throughout with all options explored.

Lee

I can thoroughly recommend the highly professional and supportive service received over the last few months.

Heather
via ReviewSolicitors

Responsive, supportive, approachable, clear and empathetic.

Lisa Thacker

Professional and prompt communication. Supportive and client focused.

Lisa Thacker
Jennifer M Whittall Ltd

Whenever I have had need to contact Lanyon Bowdler I have always received a fast, concise and friendly response.

Lee Mortimer
UK Case Management

Definitely would use Lanyon Bowdler again if I need the use of a solicitor.

Mark Bowkett
via ReviewSolicitors

Smooth and efficient service from very professional firm.

Tim
via ReviewSolicitors

We were particularly impressed with the quality of work, the speed and excellent communication.

Allenby Douglas Ltd
Oswestry

Very friendly and approachable. Very good advice

Ivor Brown
via ReviewSolicitors

Great Service; Lanyon Bowdler were excellent from the outset. Straightforward and easy process. I just sat back and waited.

Paul Rowe
via ReviewSolicitors

Everything has been professional, efficient and courteous throughout and we are very pleased, both with the service and with the eventual outcome of our case. Everything was first class and exceeded our expectations. Thank you again for providing such splendid service. It is really appreciated.

Mr N J & Dr S J Browne
Llanfyllin
Get in touch

Contact our solicitors in Swyddfa-Conwy.

"*" indicates required fields

TOS*
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pam dewis Cyfreithwyr Lanyon Bowdler yng Nghonwy?

Gyda’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol o gyfreithwyr yng Nghonwy, rydym yn gallu helpu cleientiaid o ogledd a chanolbarth Cymru yn ogystal â’r Gororau. Rydym yn gwmni cyfraith sy’n cynnig gwasanaeth llawn, ac mae gennym gyfreithwyr profiadol sy’n gallu rhoi cyngor cyfreithiol arbenigol i chi a /neu eich cynrychioli, ni waeth beth yw eich amgylchiadau.

Rydym yn uchel ein parch ymysg eraill yn y diwydiant cyfraith, ac rydym yn ymfalchïo yn ein hanes o gael y canlyniad gorau posib i gleientiaid. A ninnau’n gwmni lleol o gyfreithwyr, rydym yn deall economeg, demograffeg a chefndir diwylliannol gogledd Cymru. Felly, rydym yn gwerthfawrogi sut mae mân newidiadau yn yr amgylchedd lleol yn gallu effeithio ar deuluoedd a diwydiannau a busnesau gwledig.

Mae gan ein cyfreithwyr enw da am roi croeso a gwasanaeth proffesiynol i bob un o’n cleientiaid. Rydym yn credu mewn cefnogi ein cymuned, ac rydym yn cymryd rhan ragweithiol gydag elusennau a digwyddiadau codi arian lleol. Hefyd, rydym yn cyfrannu at y gymuned drwy gynnal digwyddiadau a seminarau yn agos at ein swyddfeydd.

Ein Pobl, Eich Tim.

Show More
Our people

Our People in Swyddfa-Conwy.

Mae gennym lawer of unigolion allweddol yn y cwmni sydd yn siarad Cymraeg i gyd yn chwarae eu rhan i sicrhau bod y pethau sy’n bwysig i chi yn gweithio.

 

Edward Nutting
Edward Nutting
Partner
Agriculture | Commercial Property | Renewables | Leisure & Tourism
Jon Moriarty
Jon Moriarty
Partner
Family Law
Laura Weir
Laura Weir
Partner
Medical Negligence
Mia Williams
Mia Williams
Trainee Solicitor
Family Law
Katie Baker
Katie Baker
Associate Solicitor
Commercial Dispute Resolution | Disputes & Court Claims
Sioned Williams
Sioned Williams
Solicitor
Wills & Probate | Lasting Powers of Attorney | Estate Planning

Looking for a specific member of staff?
Knowledge

Latest knowledge.

Blog

My Work Experience 25 – 28 March 2024 by Abigail Mortimer

Thanks to Lanyon Bowdler and their amazing support, I got a taste of what it was like to work in four different dep...
Lucy Speed • 16 May 2024
Podcast icon Podcast

An Insight into the Charity Connect for Life with Special Guest Alison Humphreys

Kate speaks with Alison from Connect for Life, she explains that the Oswestry based charity supports anyone with memory ...
Published • 14 May 2024
Podcast icon Podcast

What to Expect when Commencing a Training Contract at Lanyon Bowdler – Leanne Jones and Afsarah Haque-Hassan

They explain what to expect when commencing a training contract and how there's a buddy system in this firm to help new ...
Published • 13 May 2024
Blog

Sailing with the Wind of Change: AvMA’s Five Year Strategy to Champion Patient Safety and Justice

AvMA's five year strategy aims to transform trust in healthcare providers and improve the lives of people who have ...
Bryn Auger • 10 May 2024
Blog

National Learning Report Released Today Highlights Persistent Failures in Maternity Care

The Maternity and Newborn Safety Investigations (MNSI) has today released a national learning report that highlight...
Laura Weir • 08 May 2024
Blog

Whiplash Injury Reform – Hassam v Rabot

In 2018 the government introduced new legislation, the Civil Liability Act 2018 (the CLA), which changed the way cl...
Sophie Speirs • 08 May 2024
Blog

Court of Protection Enquiries

Handling enquiries in the Court of Protection (COP) Department has taught me that not many people fully understand ...
Tom James • 29 Apr 2024
Blog

Work Experience at Lanyon Bowdler

We have a really successful work experience programme, and we love to meet the students each year.
Lucy Speed • 23 Apr 2024
Podcast icon Podcast

The Conveyancing Process; Buying and Selling Residential Property – Leanne Jones and Kaylee Evans

If you're thinking of putting your property on the market you should instruct your solicitor as soon as possible....
Published • 22 Apr 2024
Blog

Introducing ‘Martha’s Rule’ – a Step in the Right Direction for Patient Safety.

As of April 2024, hospitals throughout England will be offered funding in order to implement ‘Martha’s Rule’ which ...
Emma Farrington • 22 Apr 2024
Blog

Being a Trainee in the Private Client Department

Lanyon Bowdler offer four to six training contracts each year and welcome candidates from all avenues, whether they...
Kelly Reynolds • 18 Apr 2024
Podcast icon Podcast

Mutually Irrevocable Wills and Why You Should Never do Them – Edward Rees and Claire Vale

Mirror wills allow for updates and amendments, which better reflects how lives can change....
Published • 17 Apr 2024
Accreditations

Our awards and accolades.