0800 652 3371

služby čeština překlad

Potřebujete právní radu, ale nemluvíte nebo nerozumíte anglicky?

Chceme vám usnadnit přístup k právním radám.

Pro rozhovor s někým, kdo je schopen s vámi komunikovat ve vašem jazyce, klikněte prosím na níže uvedený NÁZEV jazyka, kterým mluvíte.

Žádost o právní radu může být skličující, obzvlášť v situacích, kdy si nejste jistí svou schopností používat anglický jazyk. 

Ve společnosti Lanyon Bowdler Solicitors se mimořádně věnujeme všem našim zákazníkům a vypracovali jsme službu, která umožňuje všem členům naší komunity přístup k našim odborným službám.

Nabízíme překladatelské služby všem, kdo nemluví anglicky nebo mluví anglicky jen s obtížemi.

JAK VŠE FUNGUJE:

KROK 1:

Pokud máte právní dotaz nebo potřebujete právní radu, zavolejte na telefonní číslo 08456 124 888.
Budete přepojeni na našeho důvěryhodného partnera zajišťujícího překladatelské služby (Dixon Associates), který zaznamená vaše osobní údaje a zjistí jazyk, kterým mluvíte.

Do 24 hodin budete telefonicky kontaktováni někým, kdo mluví vaším jazykem.

Váš dotaz nebo žádost budou poté předány našim právním zástupcům.

KROK 2:

Jakmile bude váš dotaz vyhodnocen, stanoví naši odborníci další nejvhodnější postup a budete informováni, zda byste si měli domluvit termín případné návštěvy.


Pokud bude třeba, budete mít neustále k dispozici překladatele.

NÁKLADY

Náklady na tuto nepřetržitou překladatelskou službu budou stanoveny individuálně, podle konkrétního případu. Neustále budete mít přehled o tom, zda dochází ke vzniku nákladů za překladatelské služby.

Honoráře právního zástupce budou účtovány podle obvyklé sazby, v závislosti na konkrétním případu.

Pokud tedy nehovoříte anglicky, avšak potřebujete právní radu, nemějte obavy, jsme tu proto, abychom vám pomohli. Navíc budete mít neustále přehled o tom, jak se vyvíjí náklady, které vám budou účtovány.