0800 652 3371

Ruth Edwards

Solicitor and Team Leader - Residential Property


Ruth's Teams

Residential Property


Profile/Experience

Ruth originally comes from mid-Wales but has lived on Anglesey for the past 25 years and is a fluent Welsh speaker. Ruth initially worked for a high street solicitor’s practice at their offices in Bangor and Bethesda. She subsequently worked at Llandudno magistrates court but more recently has worked for a local authority, where she has gained almost 20 years' experience specialising in property-related matters including buying and selling freehold and leasehold, and property development sites. Ruth joined Lanyon Bowdler in October 2021.

In her spare time Ruth is a school governor and enjoys the outdoors, baking and gardening, and spending time with family and friends.

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Cyfreithiwr / Arweinydd Tim - Tim Eiddo Preswyl

Mae Ruth Edwards yn dod yn wreiddiol o ganolbarth Cymru ond mae wedi byw yn Ynys Mon ers 25 mlynedd ac mae yn rhugl yn y Gymraeg. Yn wreiddiol gweithiodd Ruth i gwmni cyfreithwyr ar y stryd fawr ym Mangor a Bethesda. Yn dilyn hyn fe weithiodd yn Llys Ynadon Llandudno ac yn fwy diweddar mae wedi gweithio i Lywodraeth Leol ble mae wedi datblygu bron i 20 mlynedd o brofiad yn arbenigo mewn materion eiddo gan gynnwys prynu a gwerthu eiddo prydlesol a rhydd-ddaliol a datblygu safleoedd eiddo. Ymunodd Ruth a Lanyon Bowdler yn Hydref 2021.

Yn ei h’amser sbar mae Ruth yn lywodraethwr ysgol ac yn mwynhau yr awyr agored , coginio ,garddio a treulio amser hefo teulu a ffrindiau.