0800 652 3371

Vicky Clishem

Solicitor - Residential Property Team


Vicky's Teams

Residential Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Vicky Clishem was born and raised in Snowdonia and is a fluent Welsh speaker. Vicky completed her LLB at the University of Wales in Bangor, and went on to study the LPC at the College of Law in Chester. Upon successfully completing the academic stages of her career, Vicky worked at a renowned firm in Chester specialising in property law, namely residential conveyancing. Vicky then ascertained a training contract at a rural North Wales high street firm, where she has worked in all manner of general practice, but concentrating mainly on residential property, including sales and purchases, transfers of equity, equity release, leasehold and freehold property, registered and unregistered land and much more.


Vicky Clishem

Cyfreithiwr – Tîm Eiddo Preswyl

Timau Vicky

Eiddo Preswyl

Proffil/Profiad

Cafodd Vicky Clishem ei geni a’i magu ym geni a’I magu yn Eryri ac mae’n siarad Cymraeg yn rhugl. Cwblhaodd Vicky ei LLB ym Mhrifysgol Cymru Bangor, ac aeth ymlaen i astudio Cwrs Ymarfer y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith, Caer. Ar ôl cwblhau camau academaidd ei gyrfa’n llwyddiannus, bu Vicky yn gweithio mewn cwmni adnabyddus yng Nghaer, yn arbenigo mewn cyfraith eiddo a throsglwyddo eiddo preswyl yn bennaf. Yna fe sicrhaodd Vicky gontract hyfforddi gyda chwmni’r stryd fawr yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, lle bu’n gweithio mewn meysydd ymarfer cyffredinol, ond mae’n canolbwyntio yn bennaf ar eiddo preswyl, gan gynnwys gwerthu a phrynu, trosglwyddo ecwiti, rhyddhau ecwiti, eiddo prydlesol a rhydd-ddaliadol, tir cofrestredig a heb ei gofrestru a llawer mwy. 

Client Testimonials

Lanyon Bowdler has provided us with an excellent service. I was kept well informed throughout the process, communication was brilliant. Vicky is approachable and explained everything. I also liked the fact that she was able to speak to me in Welsh. The whole team were very efficient and professional in their manner.

- Dwyrwen Jones, Conwy