0800 652 3371

Vicky Clishem

Solicitor - Residential Property Team


Vicky's Teams

Residential Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Vicky Clishem was born and raised in Porthmadog and is a fluent Welsh speaker. Vicky completed her LLB at the University of Wales in Bangor in 2012, and went on to study the LPC at the College of Law in Chester. Upon successfully completing the academic stages of her career, Vicky worked at a renowned firm in Chester specialising in property law, namely residential conveyancing. Vicky then ascertained a training contract at a rural North Wales high street firm, where she has worked in all manner of general practice, but concentrating mainly on residential property, including sales and purchases, transfers of equity, equity release, leasehold and freehold property, registered and unregistered land and much more.

In her spare time, Vicky enjoys spending time with her loved ones and roaming the beaches and countryside of Snowdonia with her sheepdog, Meg. Vicky also enjoys skiing, interior design, DIY, gardening, baking and holidays exploring the hidden gems of Cornwall.


Vicky Clishem

Cyfreithiwr – Tîm Eiddo Preswyl

Timau Vicky

Eiddo Preswyl

Proffil/Profiad

Cafodd Vicky Clishem ei geni a’i magu ym Mhorthmadog ac mae’n siarad Cymraeg yn rhugl. Cwblhaodd Vicky ei LLB ym Mhrifysgol Cymru Bangor yn 2012, ac aeth ymlaen i astudio Cwrs Ymarfer y Gyfraith yng Ngholeg y Gyfraith, Caer. Ar ôl cwblhau camau academaidd ei gyrfa’n llwyddiannus, bu Vicky yn gweithio mewn cwmni adnabyddus yng Nghaer, yn arbenigo mewn cyfraith eiddo a throsglwyddo eiddo preswyl yn bennaf. Yna fe sicrhaodd Vicky gontract hyfforddi gyda chwmni’r stryd fawr yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, lle bu’n gweithio mewn meysydd ymarfer cyffredinol, ond mae’n canolbwyntio yn bennaf ar eiddo preswyl, gan gynnwys gwerthu a phrynu, trosglwyddo ecwiti, rhyddhau ecwiti, eiddo prydlesol a rhydd-ddaliadol, tir cofrestredig a heb ei gofrestru a llawer mwy. Yn ei hamser hamdden mae Vicky yn mwynhau treulio amser gyda’i hanwyliaid a cherdded ar hyd traethau a chefn gwlad Eryri gyda’i chi defaid, Meg. Mae Vicky hefyd yn mwynhau sgïo, dylunio mewnol, garddio, pobi a gwyliau yn archwilio harddwch Cernyw.

Client Quotes

They simplified the appeal process for me considerably

- Mr Griffiths

Very professional standards and advice.

- Mr S Barnes & J Barnes, Hereford

The professionalism of the service received and the expert knowledge of the solicitor who handled my case.

- Mr K Whitelaw, Wolverhampton

As a Welsh speaker, I attach great importance to being able to communicate in Welsh with my solicitor - as I can with him.

- Mr H Jones & R Jones, Llanrhystud

Listened well, advised well.

- Gower House Ltd, Newport