0800 652 3371

Nghonwy


1 & 2 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road, Conwy,
LL32 8UB

Cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru

Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch chi’n bersonol, neu ar eich teulu neu eich busnes, cysylltwch â’n cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru.

Mae ein swyddfa yng Nghonwy drws nesaf i Gastell Conwy. Mae cyfarwyddiadau manwl a gwybodaeth am fannau parcio ar gael yma.

Rydym ni’n gwmni sy’n cynnig gwasanaeth llawn, a detholiad mawr o wasanaethau cyfreithiol o gyngor corfforaethol a masnachol ar gyfer busnesau, i gyfraith teulu a chyfraith cyflogaeth ar gyfer unigolion.

Rydym yn gallu rhoi cyngor hefyd am gyfraith amaethyddol i denantiaid a thirfeddianwyr ffermydd a busnesau bwyd-amaeth. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i anghydfodau, partneriaethau amaethyddol, cyfraith fasnachol mewn materion amaethyddol a materion amgylcheddol neu reoleiddiol. Mae ein tîm amaethyddol wedi cael eu cydnabod fel arbenigwyr yn ardal gogledd Cymru a ledled y Deyrnas Unedig.

Cysylltwch â swyddfa Conwy ar 01492 557070 os ydych chi am siarad â chyfreithiwr am fater cyfreithiol.

Pam dewis Cyfreithwyr Lanyon Bowdler yng Nghonwy?

 

Gyda’n tîm cyfeillgar a phroffesiynol o gyfreithwyr yng Nghonwy, rydym yn gallu helpu cleientiaid o ogledd a chanolbarth Cymru yn ogystal â’r Gororau. Rydym yn gwmni cyfraith sy’n cynnig gwasanaeth llawn, ac mae gennym gyfreithwyr profiadol sy’n gallu rhoi cyngor cyfreithiol arbenigol i chi a /neu eich cynrychioli, ni waeth beth yw eich amgylchiadau.

Rydym yn uchel ein parch ymysg eraill yn y diwydiant cyfraith, ac rydym yn ymfalchïo yn ein hanes o gael y canlyniad gorau posib i gleientiaid. A ninnau’n gwmni lleol o gyfreithwyr, rydym yn deall economeg, demograffeg a chefndir diwylliannol gogledd Cymru. Felly, rydym yn gwerthfawrogi sut mae mân newidiadau yn yr amgylchedd lleol yn gallu effeithio ar deuluoedd a diwydiannau a busnesau gwledig.

Rydym wedi cael ein cydnabod mewn 14 categori yn The Legal 500, rhifyn 2020. Rydym hefyd wedi cyrraedd Band 1 mewn pum categori yn Chambers UK rhifyn 2020, ac mae ein tîm cleientiaid preifat wedi cyrraedd adran Band 1 yn eu canllaw Gwerth Net Uchel.

Mae gan ein cyfreithwyr enw da am roi croeso a gwasanaeth proffesiynol i bob un o’n cleientiaid. Rydym yn credu mewn cefnogi ein cymuned, ac rydym yn cymryd rhan ragweithiol gydag elusennau a digwyddiadau codi arian lleol. Hefyd, rydym yn cyfrannu at y gymuned drwy gynnal digwyddiadau a seminarau yn agos at ein swyddfeydd.

Mae gennym swyddfeydd eraill yn yr Amwythig, Bromyard, Henffordd, Llwydlo, Croesoswallt a Telford, a gallwn weithredu’n ddidrafferth ar ran unigolion a busnesau yn y trefi a'r ardaloedd gwledig cyfagos, gan gynnwys Powys, canolbarth a gogledd Cymru.   

Mae swyddfa Lanyon Bowdler yng Nghonwy wedi'i hawdurdodi a’i rheoleiddio gan Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, rhif 659565.

Ein Gwasanaethau Cyfreithiol yng Nghonwy, gogledd Cymru

Gall ein cyfreithwyr yng Nghonwy eich helpu chi neu eich teulu gyda’r gwasanaethau cyfreithiol canlynol:

 • Cyfraith Teulu
 • Hawliadau Anaf Personol
 • Hawliadau yn sgil Esgeulustod Meddygol
 • Ysgrifennu Ewyllys
 • Profiant
 • Gweinyddu Ystadau
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Trawsgludo Eiddo Preswyl
 • Cyfraith Droseddol

Hefyd, mae gennym dîm o gyfreithwyr masnachol sydd wrth law i helpu perchnogion a rheolwyr busnesau bach a mawr. Gallwn roi cymorth gyda'r gwasanaethau canlynol:

 • Cyfraith Amaethyddol
 • Contractau Busnes
 • Gwerthu a Phrynu Busnesau
 • Anghydfodau Masnachol
 • Eiddo Masnachol
 • Cyfraith Gorfforaethol
 • Cyfraith Cyflogaeth ar gyfer Cyflogwyr

Beth bynnag y byddwch yn ei wynebu, gallwch ymddiried yn ein staff i fod yn rhan o’ch tîm chi.

Cysylltwch â’n Cyfreithwyr yng Nghonwy

Rydym yn gallu helpu gydag unrhyw un o’r meysydd cyfraith a restrir uchod, o’n swyddfeydd yng Nghonwy.

Mae gan ein tîm eiddo amaethyddol a masnachol brofiad helaeth, yn ogystal â gwybodaeth fanwl o’r ardal leol, ac mae hyn yn ein helpu i gael y canlyniadau gorau posib i’ch achos. Rydym yn aml yn cael cyfarwyddiadau gan ffermwyr, tyfwyr a busnesau amaethyddol eraill lleol yn ardal gogledd Cymru. 

Hefyd, mae gennym dîm cleientiaid preifat penodedig, gan gynnwys adran Llys Gwarchod fewnol, a fydd yn gallu eich helpu i gael trefn ar bethau drwy helpu gydag Ewyllysiau, ymddiriedolaethau, Atwrneiaethau Arhosol a chynllunio o ran treth etifeddu.

Cysylltwch â’n cyfreithwyr yng Nghonwy, gogledd Cymru i gael sgwrs gyfrinachol a chyfeillgar a thrafod sut gallwn ni eich helpu. Ffoniwch ein swyddfa ar 01492 557070 neu llenwch ffurflen ymholi uchod, a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi. 

 

Client Quotes

Thank you to Steve Scully for helping me in the worst moments. He used humour to keep me uplifted, never got fed up with the millions of questions I asked, and ultimately helped me win the case.

- Ms P Ryder, Shrewsbury

Using Lanyon Bowdler twice for two separate issues being completely different. Both were dealt with complete efficient manner, my questions were always answered with honesty and explaination.

- Mr G Martin & Mrs L Rees, Bromsgrove

Very quick at sorting our Wills. He was great to deal with, nice guy!

- Mr L Onions & Mrs E Onions, Craven Arms

Friendly and understanding in an awkward situation.

- Mr R Jones, Ruthin

I was competely satisfied with all aspects of the service.

- Mr S Taylor, Telford

Case Studies


Latest News

03 Jul 2020

Option Agreements - A Move Towards Strategic Land & Things to Consider

With COVID-19 impacting on the way we work and do business, it is not surprising that we a...

Read More
03 Jul 2020

Too Early to Say - Part 2

Yesterday we looked at some news from the Probate Registry about a mid-May drop in Probate applications and discussed...

Read More
02 Jul 2020

Too Early to Say - Part 1

We have recently had an interesting update from The Law Society Gazette about an apparent surge in Probate applicatio...

Read More