0800 652 3371

Llinos Roberts

Solicitor - Commercial & Agriculture


Llinos's Teams

Agriculture, Commercial & Agricultural Property


Profile/Experience

Darllenwch fy mhroffil yn Gymraeg isod

Llinos joined Lanyon Bowdler as a newly qualified solicitor in May 2019 to assist Edward Nutting in the expansion of the commercial and agricultural property department in North Wales. She qualified at a respected North East Wales firm in March 2019 having previously graduated from Cardiff University with a 2:1 degree in LLB Law and Welsh and also having completed the Legal Practice Course with a distinction at The University of Law, Christleton.

Llinos was brought up on the family farm a few miles out of Caernarfon and still enjoys helping out; particularly tending her sheep.

In her spare time, Llinos is never to be found sat at home. She enjoys exploring all corners of the world and recently spent a month in New Zealand. She also enjoys eating out and loves to sing, especially when the Welsh rugby team are playing!

Llinos is based at the Conwy office and hopes that her local knowledge and rural roots will be of benefit to clients. She is fully bilingual and is happy to receive instructions in English and/or Welsh.


Llinos Roberts

Cyfreithiwr – Masnachol ac Amaethyddol

Timau Llinos

Amaethyddiaeth, Eiddo Masnachol ac Amaethyddol

Proffil/Profiad

Ymunodd Llinos â Lanyon Bowdler fel cyfreithiwr newydd gymhwyso ym mis Mai 2019 i gynorthwyo Edward Nutting i ehangu’r adran eiddo masnachol ac amaethyddol yng Ngogledd Cymru.  Fe gymhwysodd ym mis Mawrth 2019 ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd gyda gradd 2:1 LLB yn y Gyfraith a’r Gymraeg a chwblhaodd y Cwrs Ymarfer y Gyfraith gydag anrhydedd ym Mhrifysgol y Gyfraith yng Nghaer.

Cafodd Llinos ei magu ar fferm ychydig filltiroedd y tu allan i Gaernarfon, ac mae’n parhau i fwynhau rhoi help llaw; yn arbennig yn gofalu am ei defaid.

Yn ei hamser hamdden, ni fydd Llinos byth yn eistedd adref.  Mae’n mwynhau teithio i bob cwr o’r byd ac yn ddiweddar treuliodd fis yn Seland Newydd.  Mae hefyd yn mwynhau bwyta allan ac mae wrth ei bodd yn canu, yn arbennig pan fydd tîm rygbi Cymru yn chwarae!

Mae Llinos yn gweithio o’r swyddfa yng Nghonwy ac mae’n gobeithio y bydd ei gwybodaeth leol a’i gwreiddiau gwledig yn fanteisiol i’w chleientiaid.  Mae’n ddwyieithog ac mae’n fwy na pharod i dderbyn cyfarwyddiadau yn Gymraeg a/neu Saesneg.

 

Client Quotes

Very personable solicitor who spoke in plain English and was approachable.

- Mr J Hughes, Church Stretton

A very good service - it simplified the appeal process for me considerably which went very smoothly.

- Mr P Griffiths, Telford

Quality of care and sensitivity.

- Mrs C Shuker, Shrewsbury

Kept me up to date in any process made.

- Mr P Haigh, Suffolk

The use of clear modern language and presentation with legal jargon kept to a minimum where possible.

- Mr P King & Mrs D King, Prestigne